Kurser i kommunikation

Udgangspunktet for dette tema, tages i min bog: ´Tænk, før du taler`, Hougaards forlag, der beskriver en række konkrete kommunikationsmetoder og deres anvendelse i praksis.
Vi handler, som vi tænker. Hvis vi tænker forkert, handler vi derfor forkert. Ikke sådan forstået, at der kun er én rigtig måde at tænke på. Men hvis det vi tænker og handler udfra ikke fører til det ønskede resultat, må vi tænke på en anden måde som forudsætning for at kunne handel/agere anderledes.

Kurser med dette tema, kan ´skræddersyes´ til den målgrupper, der skal deltage. Længden kan  variere fra 1 – 3 dage. Hvis der er tale om en længerevarende proces, lægges dagene med et mellemrum på 2 – 4 uger, hvor de indlærte metoder afprøves i praksis mellem kursusdagene. Der ud over er der gode erfaringer med at lægge et regulært træningsprogram ind i den daglige praksis.

En måde at arbejde målrettet på er, at deltagerne fremsender eksempler på situationer fra deres daglige arbejde, hvor de gerne vil kunne handle anderledes en hidtil. Eksemplerne vil blive bearbejdet og danne en del af grundlaget for indholdet på kurset. På den måde arbejdes der praksisrelateret og med fokus på den enkelte deltagers ønsker og muligheder for en mere professionel kommunikation.

Påstand: ´Min værste samtalepartner, er min bedste lærer´. Det skal forstås på den måde, at der hvor vi oftest kommer til kort, har vi de bedste forudsætninger for at foretage os noget andet udfra tesen om, at ´vil du ændre verden, så start med dig selv´.

man