CV

Uddannet lærer 1965, cand.pæd. psych. 1979, aut.psykolog 2010

– folkeskolelærer, 1965-71
– integrationsmedarbejder/lærer i Dansk Flygtningehjælp, 1972-75
– lærer på Slagelse Børnehaveseminarium, psykologi og kunstneriske fag, 1975-77
– lærer på specialskole for fysisk/psykiske handicappede, 1977-79
– skoleleder/viceforstander behandlingshjemmet Nebs Møllegård, 1980-85
– forstander VASU, Vejle Amts Sociale Udviklingscenter, 1985-87
– selvstændig konsulent 1987-
– børnesagkyndig ved domstole/kommuner 1987-

 

man